Radiotelefony, ConSEL PLUS, centrale telefoniczne, przemienniki, syreny

Nie zliczymy ilu strażakom pomogliśmy, ile central telefonicznych zainstalowaliśmy, ile radiotelefonów zaprogramowaliśmy czy na ilu masztach byliśmy. Rozważnie wybieramy projekty, które realizujemy i z chęcią przyjmujemy nietypowe wyzwania. Wiedza i doświadczenie oraz otwarta głowa i kreatywność pozwalają nam tworzyć innowacyjne rozwiązania w łączności radiowej i telefonicznej.

Systemy łączności radiowej i Aplikacja dyspozytorska ConSEL PLUS

KM PSP ELBLĄG

W latach 2022/2023 wybudowano nową Komendę Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu. Jako podwykonawca, byliśmy odpowiedzialni za budowę i modernizację systemu bezprzewodowej łączności radiowej oraz instalację teletechniczną. W ramach przeprowadzonych prac zainstalowaliśmy system wyświetlania alarmów DWA, centralę telefoniczną Slican, rejestrator TRX oraz system dyspozytorski ConSEL PLUS, który umożliwia Strażakom sprawną komunikację głosową. Wykonaliśmy również instalację anten bazowych.

Aplikacja ConSEL PLUS współpracując z urządzeniami MOTOTRBO™ zapewnia profesjonalną łączność między jednostkami. System wyświetlania alarmów DWA umożliwia powiadamianie zespołów ratowniczych straży pożarnej o konieczności natychmiastowego wyjazdu do zdarzenia.

Przeprowadzone prace poprawiły łączność radiową oraz usprawniły pracę Strażaków, a to z kolei w znaczący sposób podniosło bezpieczeństwo mieszkańców i osób biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

KP PSP SOKÓŁKA

Od ponad 10 lat współpracujemy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce. System łączności, który zaprojektowaliśmy i zainstalowaliśmy, opiera się na czterech stacjach wyniesionych, a wszystkie pojazdy gaśnicze jednostek PSP i OSP wyposażone są w radiotelefony analogowo-cyfrowe Motorola Solutions. Sprawną komunikację zapewnia mobilny radioserwer PROFKOM połączony z konsolą dyspozytorską ConSEL PLUS, umieszczony w pojeździe gaśniczym. Kolejnym etapem była implementacja cyfrowego systemu łączności radiowej (DMR).

Wprowadzenie modulacji cyfrowej DMR pozwoliło na:

  1. osiągnięcie zadawalającego poziomu korespondencji radiowej,
  2. zwiększyło zasięgi,
  3. zmniejszyło słyszalne zakłócenia,
  4. zabezpieczyło sieć powiatową przed niechcianym nasłuchem,
  5. wprowadziło identyfikację jednostki na konsoli dyspozytorskiej.

Łączność dla Pogotowia Ratunkowego – Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

W 2020 r. dostarczyliśmy i uruchomiliśmy ponad 30 stacji retransmisyjnych oraz wykonaliśmy prace towarzyszące w ramach budowy systemu łączności radiowej Państwowego Ratownictwa Medycznego woj. warmińsko-mazurskiego. System jest stale rozbudowywany. Aktualnie pracuje w oparciu o ponad 40 stacji retransmisyjnych i obsługuje wszystkie ambulanse z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Obecnie aktywnie wspieramy Urząd Wojewódzki w pracach związanych z łącznością radiową w naszym województwie.

Ochotnicze Straże Pożarne

Od początku naszej działalności aktywnie wspieramy Ochotnicze Straże Pożarne. Dostarczamy im system DSP 50 i DSP 60 do zdalnego sterowania syreną oraz system jednoczesnego alarmowania, który umożliwia szybkie poinformowanie Strażaków Ochotników jednoczesnym dzwonieniem na ich telefony komórkowe. Programujemy radiotelefony, przeprowadzamy konserwacje sprzętu łączności i doradzamy w sprawach łączności radiowej.

Systemy łączności telefonicznej

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Olsztynie

W ramach przetargu w 2023 r. dostarczyliśmy i uruchomiliśmy centralę telefoniczną Platan PBX Proxima Plus oraz ponad 150 telefonów VoIP. Jest to centrala, która zapewnia profesjonalną obsługę intensywnego ruchu przychodzącego i wychodzącego.

Muzeum Narodowe w Warszawie

W 2022 r. mieliśmy przyjemność dostawy i wdrożenia centrali telefonicznej w technologii hybrydowej na potrzeby Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Oddziałów Muzeum Narodowego w Warszawie. W ramach postępowania, wykonaliśmy demontaż starej centrali i montaż nowych central, przełączenia abonamentów i linii miejskich oraz dołączenie nowych abonentów VoIP. W jednostce nadrzędnej zamontowaliśmy centralę telefoniczną Platan Libra, a w oddziałach Platan Proxima wraz z ponad 170 aparatami telefonicznymi.

Systemy alarmowania i ostrzegania ludności

Bezpieczny MOF 2019

W 2019 r. w ramach zadania pod nazwą „System powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach” w ramach projektu pn. Bezpiecznych MOF, zainstalowaliśmy i uruchomiliśmy 80 sztuk zestawów syren alarmowych wraz z wyposażeniem oraz wyposażyliśmy Regionalne Centrum Bezpieczeństwa w Mobilne Centrum Kierowania. Prace prowadzone były na terenie gm. Olsztyn, Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda oraz Stawiguda.  System powiadamiania obejmuje łącznie 1450 km2 powierzchni Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, 637,39 km2 powierzchni lasów oraz dotyczy 233 tys. ludności zamieszkującej nasze tereny.

System alarmowania w województwie podlaskim

W ramach współpracy z firmą Digitex zainstalowaliśmy kluczowe elementy systemu alarmowania i ostrzegania ludności w województwie podlaskim. Projekt obejmował demontaż starych syren elektromechanicznych oraz montaż i uruchomienie ponad 150 fabrycznie nowych, cyfrowych syren alarmowych serii DSE o mocy 1200 W.