OFERTA - Systemy dla Straży Pożarnej

Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50Przeznaczenie


Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności DSP–50 jest przeznaczony do zdalnego, radiowego uruchamiania syren alarmowych Obrony Cywilnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz do alarmowania/powiadamiania osób wyposażonych w odbiorniki indywidualne (pagery) i telefony GSM. Obejmuje swoim zasięgiem ponad 80% powierzchni naszego kraju.


System DSP-50 może być stosowany:


  • w sieciach alarmowych Państwowej Straży Pożarnej na terenie jednego powiatu - struktura dwupoziomowa: stacja powiatowa - stacja obiektowa (syrena)
  • w sieciach alarmowania Obrony Cywilnej - jako hierarchiczny system wojewódzki, posiadający czteropoziomową strukturę powiadamiania: stacja wojewódzka - stacja powiatowa - stacja gminna - stacja obiektowa (syrena)
  • w obu ww. sieciach równocześnie - jako Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności


Urządzenia wchodzące w skład systemu


  • DSP-15 (stacja bazowa) - urządzenie na stanowisku dyspozytorkim służące do wywoływania alarmu na odpowiedniej stacji obiektowej w systemie hierarchicznym Obrony Cywilnej: wojewódzka DSP-15W/OC, powiatowa DSP-15P/OC lub gminna DSP-15G/OC
  • DSP-52 (stacja obiektowa) - urządzenie odbierające sygnał ze stacji bazowej i sterujące syreną mechaniczną lub syreną elektroniczną
  • DTG-53 (terminal GSM) - urządzenie powiadamiające o zdarzeniu przy pomocy wiadomości tekstowych SMS lub FLASH SMS lub dzwoniąc pod zaprogramowany numer przez określony czas
  • DPS-93, DSP-94 (pagery) - indywidualne urządzenie powiadamiające o zdarzeniu dźwiękiem lub wibracją i dziękiem jednocześnieBroszura (PDF)